SQL Error: SELECT * FROM session WHERE (sessionid="")and(`sessionid`<>'')
SQL Error: SELECT sessionvars as vars FROM session WHERE (sessionid="")
PHP Error
ERR.NUMAR : 2 [_ERR_WARNING]
ERR.MESAJ : Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/micula/public_html/lib/mysql.inc:10)
ERR.MODUL : /home/micula/public_html/php.init.php
ERR.LINIE : 38

SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YToxOntzOjg6Imxhbmd1YWdlIjtzOjI6InJvIjt9" WHERE (sessionid="")
SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YToyOntzOjg6Imxhbmd1YWdlIjtzOjI6InJvIjtzOjExOiJtb2RfcmV3cml0ZSI7czo4OiJkaXNhYmxlZCI7fQ==" WHERE (sessionid="")
Primaria Comunei Micula

PRIMARIA COMUNEI MICULA

Judetul Satu Mare

TAXE SI IMPOZITE

    1. Impozite cladiri apartinand persoanelor fizice

    Se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii  impozabile a cladirii ce se determina astfel:
 • cladiri cu pereti caramida 397 lei/ mp
 • cladiri cu pereti de lemn, chirpici 114 lei/mp
 • anexe construite din caramida - 102 lei/mp
 • anexe cu pereti lemn, chirpici - 45 lei/mp
 • pentru locuinte situate la subsol sau la mansarda valoarea reprezinta 75% din valoarea, corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
 • pentru spatii cu alta destinatie 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri.
    In cazul in care contribuabilii detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinta, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
 • +15% - I cladire
 • +50 % -II cladire
 • +75 %- III cladire
 • +100%-IV cladire
    2. Impozit cladiri apartinand persoanelor juridice
    Se calculeaza prin aplicatia cotei stabilita de Consiliul Local care poate fi cuprinsa intre 0.5 - 1% asupra valorii de inventar inregistrate in contabilitate. Se stabileste 1%.
    Daca reevaluarea cladirii nu s-a efectuat incepand cu anul 1998, cota impozitului pe cladiri este intre 5%-10% aplicat la valoarea de inventar inregistrate in contabilitate. Se stabileste 10%.

    3. Impozit pe terenurile din intavilanul localitatii:
    In urma hotararii C. L., intreaga comuna se va incadra in zona "D” prin urmare, impozitul pe terenul din intravilan, se va calcula astfel :
       ZONA                                  RANG IV                                                                              
         D                                      249 lei/ Ha

    4. Impozitul pentru terenurile situate in intravilan se stabilesc dupa cum urmeaza:
      CATEGORIA DE FOLOSINTA                         
                               
                                       LEI/MP
                                      Zona IV

 • terenuri arabile - 11 lei/Ha
 • pasuni - 9 lei/Ha
 • fanete - 9 lei/Ha
 • vii - 13 lei/Ha
 • livezi - 20 lei/Ha
 • paduri - 11 lei/Ha
    Nu se va percepe impozite si taxa teren pe terenurile prezentate in anexa 5: terenurile apartinand cultelor,cimitirelor etc.
    Impozitul pentru teren extravilan indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat impozitul pe teren este de 1lei/HA.

    5. Taxa pentru mijloace de transport
    Se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cmc, sau fractiune dupa cum urmeaza:
 • autot. cu capacitatate cilindrica de pana la 2000 cm3 - 7 lei/an 
 • autot. cu capacitate cilindrica peste 2000 cm3 - 9 lei/an
 • autobuse, autocare, microbuse - 15 lei/an
 • la autovehicule de pana la 12 tone inclisiv - 16  lei/an
 • tractoare inmatriculate - 10 lei/an
 • motociclete - 4  lei/an. 
    Pentru autovehicule de transort marfa ce depaseste 12 tone se stabileste in suma fixa de:
 • peste 12 tone - 110 lei/an
 • peste 13 tone - 167 lei/an
 • peste 14 tone - 235 lei/an
 • peste 15 tone - 533 lei/an
    Pentru remorci cu capacitate pana la 1t. inclusiv 7 lei / an
intre 1-3 t - 24 lei/an
intre 3-5 t - 37 lei/an
peste 5 t - 46 lei/an

    6. Taxa certificat urbanism se stabileste in procent de 50% in mediul rural functie de suprafata care se solicita, dupa cum urmeaza:
 • pana 150 m2 - 4 lei/an
 • intre 151 m2 - 250 m2 - 5 lei/an
 • intre 251 m2 - 500 m2 - 7 lei/an
 • intre 501 m2 - 750 m2 - 8 lei/an
 • intre 751m  - 1000m - 10 lei/an
 • peste 1000 m - 10 + 1 pentru fiecare m care depaseste 1000m.
    Pentru prelungirea unei certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantomul taxei pentru eliberarea certifiocatului sau a autorizatiei initiale.
  
    7. Taxa eliberare autorizatii constructii:  este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarii in cazul cladirilor cu destinatie de locuinta sau anexe.  
    Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare a constructiilor se va percepe o valoare de 0,1 % asupra valorii impozabile a acesteia.

    8. Taxa de firma aflata la locul exercitarii activitatii este 23 lei/m2 an sau fractiune.

    9. Taxa de racodare si bransament energie electrica este 9 lei.

    10. Pentru autorizatii de  functionare pentru actiuni lucrative si viza anuala a acestora suma datorata este 14 lei.

    11. Pentru taxele zilnice de utilizare temporara a locurile publice taxa zilnica este intre 13 lei.

    12. Pentru eliberarea Certificatelor de Producator taxa este 35 lei/an.

    13. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri taxa este 23 lei.

    14. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este 13 lei.

    15. Taxa de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
 • autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 750.kg inclusiv este de 26 lei
 • autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg inclusiv si 3500kg inclusiv este de 52 lei
 • autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500kg este de 104 lei
    16. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar este de 7 lei.

    17. Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor este de 296 lei

    18. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare este de 11 lei/hectar sau fractiune de hectar.

    19. Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o sitruatie cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare este de 1 leu

    20. Taxa eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
 • pentru animale sub 2 ani taxa este de 1 leu
 • pentru animale peste 2 ani  taxa este de 1 leu
    21. Taxa de certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor pe cap de animal, in bilete de proprietate:
 • pentru animale sub 2 ani - taxa este de 1 leu
 • pentru animale peste 2 ani taxa este de 3 lei
    22. Taxa pentru eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala este de 4 lei

    23. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila taxa este de 1 leu

    24. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate taxa este de 1leu.

    25. FACILITATI FISCALE
    Pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe cladiri, teren si taxa transport pana in data de 15 martie se propune o bonificatie de 10%.